Publicaties van het onderzoekprogramma “Geweld- en gevaarbeheersing in conflictsituaties”

Nederlands grootste evenement. Een jaar na Hoezo rustig?!: het verloop van de jaarwisseling 2007-2008
Otto Adang & Edward van der Torre, redactie. Politieacademie, Apeldoorn, 2008
ISBN 978-90-79149-07-0
In september 2007 verscheen de spraakmakende studie Hoezo rustig?!, een eerste, verkennende studie naar het verloop van de jaarwisselingen in Nederland. Dit vervolgonderzoek naar de jaarwisseling 2007-2008 wil bijdragen aan het verkrijgen van longitudinaal inzicht in de aard en omvang van de jaarwisselingsproblematiek, aan het zicht krijgen op dadergroepen en aan het verdiepen van inzicht in werkwijzen die een veilig en ordelijk verloop van de jaarwisseling als grootste evenement in Nederland bevorderen.

Hoezo rustig?! Een onderzoek naar het verloop van jaarwisselingen in Nederland.
Otto Adang & Edward van der Torre, redactie. Politieacademie, Apeldoorn, 2007
ISBN 9789079149032

De blauwe kern. De professionele basis bij conflict en gevaar.
Lectoraat Openbare orde & Gevaarbeheersing, Politieacademie 2007

De rellen in Frankrijk.
Lectoraten van de Politieacademie, Politieacademie, Apeldoorn, 2007

Het beste politiekorps van de hele wereld: Met alle geweld leren….
Otto Adang, Politieacademie, Apeldoorn, 2006

Omgaan met conflictsituaties: op zoek naar goede werkwijzen bij de politie.
Otto Adang, Nicolien Kop, Henk Ferwerda, Johan Heijnemans, Wilfried Olde Nordkamp, Peter de Paauw, Kees van Woerkom.
Een uitgave van Politie & Wetenschap, 2006
Politiewetenschap 30
ISBN 90-6720-391-2
Dit boek behandelt de wijze waarop agenten lastige of potentieel gevaarlijke conflictsituaties op een veilige en verantwoorde manier aan (zouden kunnen) pakken. Bedoeld voor iedereen die te maken heeft met politieopleiding en -praktijk. Onderscheid wordt gemaakt in drie typen conflictsituaties: omgang met psychisch gestoorden, uitgaansgeweld en overlastgevende probleemjongeren. Agenten blijken in de praktijk anders met dit soort situaties om te gaan dan hen is geleerd en ook zien ze deze als op zichzelf staande incidenten. Het boek geeft aanbevelingen om te bevorderen dat meer gebruik wordt gemaakt van beproefde werkwijzen voor een veiliger politieoptreden.
Bestellen

Met alle geweld leren ... De strategische aanpak van risico-evenementen
Otto Adang, Elsevier Overheid, ’s-Gravenhage, 2005
ISBN 905901695-5
Met alle geweld leren ... wil een bijdrage leveren aan de zo noodzakelijke wisselwerking tussen theorie, praktijk en opleiding waar het gaat om de strategische aanpak van risico-evenementen, zoals demonstraties en voetbalwedstrijden. De titel verwijst naar twee dominante thema's die relevant zijn voor het politieoptreden bij dergelijke gebeurtenissen: (de kans op) het optreden van geweld en de noodzaak om te leren.
Bestellen

Beheersing van gevaar. Praktijkboek voor de opleiding van vuurwapendragenden en de toetsing van geweldstoepassing. (derde, herziene uitgave)
O.M.J. Adang & J.S. Timmer, Elsevier Overheid, ’s-Gravenhage, 2005
ISBN9 789059 015814
Voor een veilig en verantwoord optreden door de politie moet niet het geweldsmiddel uitgangspunt zijn, maar een professionele aanpak van de gehele situatie. Beheersing van gevaar is een 'doe-boek' om politiemensen vaardiger te maken in de omgang met de beschikbare geweldsmiddelen in (potentieel) gevaarlijke situaties.
Bestellen

Hooligans in beeld Van informatie naar aanpak
H.B. Ferwerda en O.M.J. Adang
Een uitgave van Politie & Wetenschap, 2005
Politiekundenr. 7
ISBN 90-6720-373-4
In deze uitgave wordt verslag gedaan van een pilotstudie in vier regiokorpsen met betaaldvoetbalorganisaties met risicosupporters naar de toepassing en toepassingsmogelijkheden van een in de praktijk ontwikkelde methodiek om (groepen) hooligans rondom betaaldvoetbalorganisaties in beeld te brengen. Doel van de pilotstudie was om zowel de randvoorwaarden voor als mogelijke opbrengsten van succesvolle implementatie te achterhalen. Het resultaat is een op de praktijk toegesneden handleiding in de vorm een van een stappenplan.
Bestellen

Spray met visie, visie op spray. Afsluitende onderzoeksrapportage van het "Pepperspray Project"
Otto Adang, Jos Mensink en Carin Esman
Apeldoorn, Politieacademie, 2005

De invoering van pepperspray bij de Nederlandse politie. "Ik wil dit nooit meer meemaken".
O.M.J. Adang & J.G.B. Mensink. Apeldoorn, LSOP, 2003
ISBN 90-5500-158-9
Downloadbaar als .pdf-bestand

TRIAS. Lessen voor het overheidsoptreden bij een internationale gijzelingsactie.
O.M.J. Adang, Ubbergen, Tandem-Felix, 2002
ISBN 90-5750-071-X
Niet meer verkrijgbaar

Beheersing van gevaar. Praktijkboek voor de opleiding van vuurwapendragenden en de toetsing van geweldstoepassing. (tweede, herziene uitgave)
O.M.J. Adang & J.S. Timmer, Elsevier bedrijfsinformatie, ’s-Gravenhage, 2002
Uitverkocht. Derde, herziene druk verschenen 2005 (zie boven)

“Spray!” Een nieuw geweldmiddel voor de Nederlandse politie.
O.M.J. Adang & J.G.B. Mensink, Elsevier bedrijfsinformatie, ’s-Gravenhage, 2001
ISBN 90-5749-749-2
Niet meer verkrijgbaar
Bestellen

Policing Euro 2000. International police co-operation, information management and police deployment.
O.M.J. Adang & C. Cuvelier, Tandem Felix, Beek-Ubbergen, 2001
ISBN 90-5750-061-2
Verkrijgbaar via www.tandemfelix.nl (English books)

To save lives. Proceedings of the First European Conference On Hostage Negotiations.
O.M.J. Adang. & E. Giebels (eds.), Elsevier bedrijfsinformatie, ‘s-Gravenhage, 1999
ISBN 90-5749-415-9
Niet meer verkrijgbaar. Downloadbaar als .zip bestand (1,05 MB)

Netten, stokken en sprays. Nieuwe wapens voor de Nederlandse politie?
O.M.J. Adang, R. v.d. Wateren & P.J.S. Steernberg, Elsevier bedrijfsinformatie, ‘s-Gravenhage, 1999
ISBN 90-5749-384-5
Niet meer verkrijgbaar. Downloadbaar als .pdf bestand (383 kB)
Bestellen

Beheersing van gevaar. Praktijkboek voor de opleiding van vuurwapendragenden en de beoordeling van geweldstoepassing.
O.M.J. Adang. & J.S. Timmer (redactie),. Gouda Quint, Deventer, 1998
Uitverkocht. Herziene uitgave verschenen in 2002 en 2005 bij Elsevier (zie boven)

Hooligans, autonomen, agenten. Geweld en politie-optreden in relsituaties.
O.M.J. Adang, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998
ISBN 90-387-0649-9
Niet meer verkrijgbaar
Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties