Onvoldoende informatie Europese hooligans

Rotterdams Dagblad, 3 september 1999

Den Haag - Het inwinnen en uitwisselen van informatie over hooligans uit Europese landen moet aanzienlijk worden verbeterd. Veel Europese landen besteden hier te weinig aandacht aan. Ook moeten stadionverboden internationaal gaan gelden. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van het PvdA-Tweede Kamerlid G. Valk aan de Raad van Europa. Samen met de Nederlandse onderzoeker O. Adang heeft Valk het voetbalvandalisme in Europa in kaart gebracht. Mede op basis van de ongeregeldheden tijdens het WK voetbal in Frankrijk vorig jaar, doet de parlementariër een reeks aanbevelingen om het voetbalvandalisme op Europees niveau terug te dringen.

Want, zo blijkt uit het onderzoek, in nog maar weinig Europese landen is zoals in Nederland een informatiepunt waar centraal gegevens over hooligans worden verzameld en op internationaal niveau rondom wedstrijden worden uitgewisseld. Dat terwijl een goede informatiepositie van de overheid één van de belangrijkste voorwaarden is voor een goed en efficiënt beleid tegen voetbalvandalisme. Europese landen moeten daarom beter samenwerken bij het bestrijden van voetbalvandalisme en bij het vergaren en uitwisselen van informatie. Belangrijk is dat alle Europese landen informatie over relschoppers goed in kaart gaan brengen, meent Valk.

,,In enkele landen zoals Duitsland, Engeland en Nederland gebeurt dit wel. Deze drie landen kennen wel centrale informatiepunten. In praktijk blijkt de informatie die dat oplevert tot veel goede resultaten leidt bij het bestrijden van voetbalvandalisme. Maar in veel andere Europese landen is het vergaren en uitwisselen van informatie nog onvoldoende ontwikkeld. Dat terwijl het steeds belangrijker wordt om goed geïnformeerd te zijn, omdat supporters steeds professioneler opereren en mobieler worden'' stelt Valk. Daarbij worden ze mede geholpen door de nieuwe communicatietechnieken als internet en mobiele telefoons.

De PvdA'er bepleit ook nadrukkelijk dat stadionverboden voor voetbalvandalen internationaal gaan gelden. ,,Op die manier voorkom je dat supporters met een verbod in een ander land rellen veroorzaken, zoals eerder dit jaar bij Feyenoord in Leverkussen.''  Valk erkent dat de bescherming van de privacy in het geding kan komen bij de informatie-uitwisseling. ,,Dat ligt gevoelig. Bij de uitwerking van de plannen
moet daar natuurlijk aandacht aan worden besteed.''

Volgens Valk en Adang zal Nederland volgend jaar beter voorbereid zijn dan Frankrijk in 1998. ,,Nederland trekt er hard aan en ligt goed op schema,'' concludeert Valk. Hij is ervan overtuigd dat de informatie die beschikbaar is, door de politie goed zal worden gebruikt. Beperking vormt volgens hem, dat de politie het moet doen met de informatie die wordt aangeboden. En die zal niet compleet zijn, omdat lang niet alle landen een georganiseerde registratie hebben van de gangen van hun hooligans.

De Europese landen moeten ook meer aandacht besteden aan preventie, vindt het Kamerlid. ,,Alle clubs zouden verplicht moeten worden een integraal veiligheidsplan op te stellen. In Nederland begint dat een beetje van de grond te komen, maar in andere landen is daar nog nauwelijks sprake van.'' Voetbalclubs moeten ook supporterscoördinatoren aanstellen die de fans begeleiden. ,,Niet alleen de overheid, maar ook de clubs zijn verantwoordelijk voor hun supporters,'' aldus Valk.