Hooligans in beeld - informatie gestuurd politiewerk in de praktijk

Door de Regionale Inlichtingendienst van de politieregio Gelderland-Midden is een methodiek ontwikkeld om risicovolle supporters in beeld te brengen. De methodiek kenmerkt zich door het in beeld brengen van groepen en daarbinnen van individuen. Op basis van de informatie heeft men invulling gegeven aan een persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak. De methodiek is te zien als een vorm van informatie gestuurd politiewerk. Door middel van interviews, heranalyse op bestaande gegevens (o.a. uit het Herkenningsdienstsysteem, het bedrijfsprocessensysteem en van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme), documentenstudie en door een pilot in twee andere politieregio's wordt de methodiek en worden de opbrengsten en succes- en faalfactoren van de methode in beeld gebracht. De beschrijving en implementatie van een methodiek om als politie risicovolle supporters in kaart te brengen staat in dit project centraal

In samenwerking met Dr. Henk Ferwerda, Advies- en Onderzoekgroep Beke
Opdrachtgever:  Programma Politie en Wetenschap
Afronding:  December 2004

"Hooligans in beeld Van informatie naar aanpak" H.B. Ferwerda en O.M.J. Adang
Advies- en Onderzoeksgroep Beke/Politieacademie
Uitgegeven in de reeks "Programma Politie en Wetenschap", Politiekundenr. 7, 2005
ISBN 90-6720-373-4, Te bestellen bij Uitgeverij Kerckebosch (http://www.kerckebosch.nl/)