Symposium Openbare orde en Verantwoordelijkheid
4 november 1993
Congrescentrum de Eenhoorn, Amersfoort

In 1994 was het 25 jaar geleden dat de eerste landelijke opleidingen voor de Mobiele Eenheden werden gestart. Deze opleidingen waren het gevolg van de rellen in het midden van de jaren zestig in Amsterdam waarbij het gezag en de politie te kijk stonden. Het Politie Instituut Openbare orde en Veiligheid organiseerde het symposium Openbare orde en Verantwoordelijkheid (in samenwerking met Vermande Studiedagen), niet om terug te kijken, maar om vast te stellen hoe we er nu voor staan op het gebied van openbare orde en veiligheid en om vooruit te kijken naar wat ons te wachten staat op dit gebied.
(zie ook Staatscourant 4 & 5 november 1993, Utrechts Nieuwsblad 5 november 1993, nieuwsbrief LSOP december 1993)
Het is in de mode om over onveiligheidsgevoelens te praten. Vaak wordt daarbij gedacht aan criminaliteit en vandalisme. Maar de beleving van veiligheid bestrijkt een veel breder terrein. Overheidsmaatregelen zoals bezuinigingen (bijvoorbeeld op de studiefinanciering), regelgeving (bijvoorbeeld de mestwetgeving), infrastructurele maatregelen (zoals de Betuwelijn en de aanleg of uitbreiding van luchthavens) of maatregelen op Europees niveau (bijvoorbeeld de visserijquota en landbouwprijzen) hebben direct of indirect gevolgen voor openbare orde en veiligheid. Dat geldt ook voor gerechtelijke beslissingen in verband met protestacties en ontruimingen. Spelen dergelijke effecten een rol bij het nemen van beslissingen of is openbare orde en veiligheid een ondergewaardeerde factor bij de besluitvorming? Vindt er wel een kosten/ batenanalyse plaats en wie draait dan op voor de kosten? Een professionele organisatie vertoont ook lerend vermogen. De vraag is in hoeverre bestuur, justitie en politie daadwerkelijk lering trekken uit praktijkervaringen. In hoeverre worden genomen beslissingen, optredens en resultaten geëvalueerd, ongeacht de uitkomst?
Op het symposium werden de volgende inleidingen gehouden:
Wie is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en wie betaalt de prijs?
Mw. Drs. C.I. Dales (minister van Binnenlandse Zaken)

"De basispolitiezorg moet ook op langere termijn bij de politie blijven"
"De rechter is geen beleidsmaker, maar een geschillenbeslechter"
"De problemen bij de politie [bij het optreden tegen protesterende binnenschippers] vielen in het niet bij de samenwerkingsproblemen die de verschillende bestuursorganen op rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau bijna verlamden"
Welke aandacht krijgt openbare orde en veiligheid bij bovennationale regelgeving?
Drs. J.W. Bertens (Europarlementariër voor D66)
Welke gevolgen hebben rechterlijke beslissingen voor openbare orde en veiligheid?
Mr. A.H. van Delden (president Arrondissementsrechtbank Den Haag)


Leren bestuur, justitie en politie van eigen fouten?
R.H. Hessing (korpschef politie Rotterdam-Rijnmond)

"Veel politici kan met recht het verwijt worden gemaakt dat zij hun verantwoordelijkheid ontlopen en letterlijk onverantwoord bezig zijn"
Is openbare orde en veiligheid een ondergewaardeerde afwegingsfactor bij besluitvorming?
Mr. I.W. Opstelten (burgemeester van Utrecht)

"Degenen met de best georganiseerde belangen kunnen bewust of onbewust in zekere mate het politieoptreden beinvloeden"
Openbare orde en veiligheid: het evalueren van beslissingen, optredens en effecten
Dr. O.M.J. Adang (onderzoeker/ adviseur PIOV)

"Overheid verstoort zelf de orde"
Worden onveiligheidsgevoelens alleen veroorzaakt door criminaliteit?
Mr. J.J.H. Suyver (directeur generaal Ministerie van Justitie)

Onderzoekprogramma Gevaarbeheersing
Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties