Hoezo rustig?! (2007)
Het verloop van jaarwisselingen in Nederland
Otto Adang & Edward van der Torre (redactie)
Politieacademie, Apeldoorn
- persbericht
- samenvatting
- download het complete rapport hier (pdf, 580 kB)

Nederlands grootste evenement (2008)
Een jaar na Hoezo Rustig?! Het verloop van de jaarwisseling 2007 - 2008
Otto Adang & Edward van der Torre (redactie)
Politieacademie, Apeldoorn
- persbericht
- samenvatting
- download het complete rapport hier (pdf, 532 kB)

Van oud naar nieuw (2009)
Blijven leren van jaarwisselingen
Otto Adang (redactie)
Politieacademie, Apeldoorn
- persbericht
- samenvatting
- download het complete rapport hier (pdf, 482 kB)

"Een prettige jaarwisseling" (2009)
Aanbevelingen voor de aanpak van overlast rond Oud en Nieuw
Rapport Commissie overlast jaarwisseling
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- persbericht
- download het complete rapport hier (pdf, 199 kB)
- reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aandachtspunten jaarwisseling 2009 - 2010
Brief van 10 september 2009 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan korpsbeheerders, burgemeesters, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ambulancezorg en Nederlandse Vereniging voor brandweerzorg en rampenbestrijding
- download de brief hier - pdf


Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op haar website een dossier overlast jaarwisseling met praktijkvoorbeelden
Het lectoraat
Openbare orde & Gevaarbeheersing
van de Politieacademie
heeft samen met het COT
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
van 2007 tot en met 2009
onderzoek gedaan naar
de veiligheidssituatie
rond jaarwisselingen.
Resultaat: drie rapporten
en meer aandacht voor de jaarwisselingproblematiek
Een trilogie over de jaarwisselingproblematiek