Praktijkproef met pepperspray in vier politieregio's


Vanaf 3 juli 2000 zijn de politieregio's Brabant Noord, Groningen, Drenthe (district Noord Drenthe) en Rotterdam-Rijnmond een praktijkproef met pepperspray gestart. Bijna 3000 politieagenten doen aan de pilot mee die gedurende de maanden juli, augustus en september wordt gehouden. Een onderzoeksteam verzamelt zoveel mogelijk gegevens om onder meer te kunnen vaststellen of pepperspray aan de verwachtingen voldoet, of de politie veilig en effectief met het nieuwe geweldmiddel kan optreden en of de speciale opleiding voor de politiemedewerkers voldoet. Verder wordt onderzocht of de nazorg goed is geregeld. Gelet op de kennis en deskundigheid die bij het LSOP bestaat op het gebied van de politie is aan deze instelling gevraagd de resultaten van de pilot in de korpsen te evalueren. De evaluatie is afgerond met het uitbrengen van een rapportage (klik hier voor een samenvattend artikel).

De politieministers hebben besloten pepperspray vanaf 1 januari 2001 landelijk in te voeren. Door het toenemende geweld tegen de politie is er behoefte aan een middel waarmee een verdachte snel en zonder letsel toe te brengen kan worden ingerekend. Door gericht te spuiten met pepperspray wordt de verdachte in de meeste gevallen enige minuten hulpeloos en machteloos, waardoor de politie de kans krijgt een aanhouding te verrichten. Besloten is pepperspray alleen in te zetten bij zogeheten één op één confrontaties en niet bij groepsgeweld. De politie is verantwoordelijk voor de nazorg voor de verdachte die met het middel in aanraking is gekomen. Bij de speciale politietraining wordt hieraan dan ook veel aandacht besteed.

(Bron: persbericht Ministerie van BZKd.d. 3 juli 2000 en brief minister BZK aan Tweede Kamer d.d. 19 januari 2000)

Ten behoeve van de praktijkproef was een brochure opgesteld en is een folder gemaakt die aan verdachten die met peperspray bespoten zijn, wordt uitgereikt. Zowel de brochure als de folder kunnen gedownload worden van de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Informatie over de regelgeving en de voorgeschiedenis (behandeling in de Tweede Kamer) is te vinden bij de officiële publicaties op de site van de overheid (zoek naar "pepperspray")
Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties
Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties